top of page

Proiectul "Şcoala Românească în Prerie"

Scoala romaneasca din Calgary este singura de acest fel din Vestul Canadei si se adreseaza unui grup de pana la 13.590 de etnici romani, rezidenti in Calgary, conform Calgary Census Metropolitan Area, 2016. Este o initiativa pornita din dorinta de a oferi copiilor romani de aici posibilitatea de a cunoaste si de a pastra identitatea nationala, limba, cultura si spiritualitatea romaneasca.

Scopul acestui proiect pe care l-am numit “The Romanian School in Prairie” este de a promova cultura si limba romana in Calgary si in zonele din imprejurimi. Intr-un mediu interactiv si lipsit de stres, elevii invata sa vorbeasca corect romaneste, sa scrie si sa citeasca in limba romana si sa inteleaga semnificatia obiceiurilor populare romanesti. 

Este un program deschis catre cunoastere si imbogatire, catre istorie si contemporaneitate in aceeasi masura.

Programa scolii prevede studierea limbii române, dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă, cunoaşterea momentelor esenţiale ale istoriei naţionale şi a personalităţilor istorice care s-au remarcat, precum şi cunoaşterea geografiei României. 

Conceput initial pe o structura de opt cursuri (Limba romana, Dansuri populare penru copii,  Teatru pentru copii, Vioara, Istorie, Dans latino, Muzica Corala, Initiere in utilizarea calculatorului), in prezent proiectul are deschise cursurile de Limba romana si Dansuri populare. Orice curs poate fi reluat, in functie de interes, implicit cerere. 

Coordonator proiect & instructor curs "Limba romana" - Veronica Chirnoaga.

Instructor(i) curs "Dansuri populare pentru copii" - Vanessa Buscu, Simona Loria, Alina Oncea, Anne Taylor, Carolina Lascu.

Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler

Order "Merit for Education" in the rank of Knight

 

November 29, 2019

BACK TO SCHOOL

The Romanian School in the Prairie program supported by the Romanian Canadian Cultural Association of Calgary continues

Romanian folk-dance classes for children and teenagers (6-18 years old) will resume starting Saturday, September 9, 2023.

 

Address: Ballroom & Country Dance Studio, 121C 17th Avenue NE, Calgary AB.

The classes will be held every Saturday from 11 am.

Romanian language classes for children (6-14 years old) will resume after the groups are formed, at a date that will be announced later.

 

Romanian Canadian Cultural Association of Calgary offers the Romanian School in the Prairie program free of charge and open to the public.

Feel free to contact us at contact@romanianscalgary.com for any additional details you need.

Vanessa.jpg

 

Vanessa is a talented teenager, a multiple medalist in different sports and dance categories, and a lover and supporter of Romanian traditions and values.

 

Vanessa is a former student of the Romanian School in Prairie from Calgary in the Romanian language class, becoming 2022 a collaborator of the Romanian Canadian Cultural Association of Calgary as a Romanian folk dance instructor.

Vanessa Buscu

Our lovely dance instructor

December 12th, 2022

Romanian Folk Dance Classes for kids will be resumed on January 14th, 2023

@Ballroom & Country Dance Studio. Regular classes will be held every Saturday, at noon.

Registration is now open, don't hesitate to contact us via email at contact@romanianscalgary.com

The classes are free of charge and open to the public.

Folk Dance Classes take place every Saturday from 12 pm @ Ballroom & Country Dance Studio, 121C 17th Avenue NE, Calgary, AB. 

If your kid is not enrolled yet, please contact us via email at contact@romanianscalgary.com or text at 587-889-9890, 

prior to your arrival at the studio.

♥ ♥ ♥

Please follow us on Facebook to see the kids' activities in classes.

Romanian Language Classes for kids 2022/2023
August 30th, 2022
 Registration is now open, please contact us via email at contact@romanianscalgary.com
The classes are offered free of charge by RCCAC and are open to the public.

Romanian Folk Dance Classes for Kids
May 2nd, 2022
 Update:
The classes will be resumed on June 4th, 2022, from 12 pm to1 pm at Ballroom & Country Dance Studio, 121C 17th Avenue NE, Calgary, AB.
As in previous years, Romanian Folk Dance Classes for Kids address children 6-14, are offered free of charge by RCCAC and are open to the public.
Please register your kids at contact@romanianscalgary.com.
--------------
Romanian School in Prairie - Romanian Folk Dance Classes for Kids
Registration opens soon.
Stay tuned for details. Volunteer opportunity! Please email us at contact@romanianscalgary.com if this event suits you.
Cheers!

Back to school

January 10th, 2022

August 31st, 2021

BACK TO SCHOOL

Romanian language classes for kids 6-12 will be resumed this September, 

for the learning year of 2021-2022.

The program "Romanian School in Prairie" continues this year with online classes starting September 16th and in-class courses starting October 14th, if COVID-19 restrictions will allow.

For more details and registration please contact us

@ 587-889-9890 & romanians.calgary@gmail.com

FREE COURSES. OPEN FOR THE PUBLIC.

__________

Happy Romanian Language Day!

Ziua Limbii Române

Prieteni la distanță: concurs online de desene

July 20, 2020

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează concursul „Prieteni la distanță: concurs online de desene”


Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului organizează concursul „Prieteni la distanță: concurs online de desene”, pentru a celebra Ziua Limbii Române - 31 august.


Desenele vor dezvolta tema "rolul limbii române în celebrarea copilăriei, a jocului și a prieteniei copiilor români de pretutindeni".


La concurs se pot înscrie copii români de pretutindeni cu vârsta maximă de 10 ani, cu excepția celor care au reședința în Republica Moldova (conform ariei de competență a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), stabilită prin art. 23 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului).


Desenele vor fi realizate prin orice tehnică, cu respectarea modelului din anexa R1. Desenele vor respecta criteriile artelor grafice și vor prezenta o dezvoltare originală a temei propuse.


Participanții la concurs vor transmite în perioada 20 iulie 2020 – 3 august 2020 un e-mail la adresa desene@dprp.gov.ro, special dedicată concursului, cu următoarele documente în atașament:


•desenul, semnat olograf, în format TIFF, rezoluție 300 dpi;

•declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal prevăzută în anexa R3, semnată, în format PDF;

•fișa date de contact și identificare pentru participantul la concurs, în format Word (DOCX) editabil, conform modelului prevăzut în anexa R6.


Fiecare e-mail va fi înregistrat în Registrul general al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP).


Fiecare lucrare va fi evaluată prin acordarea unui punctaj, maximul fiind de 100 de puncte.

Nu se acordă puncte din oficiu.


Criteriile de evaluare (C 1-5) sunt:

1.Respectarea regulilor compoziției grafice - 20 puncte;

2.Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării – 10 puncte;

3.Coerenţa și acuratețea în reflectarea artistică a temei – 20 puncte;

4.Originalitatea și creativitatea în interpretarea temei – 40 puncte;

5.Aşezarea corectă a desenului în spațiul dedicat – 10 puncte.

Nu se admit contestaţii.


În ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, se stabilesc 5 lucrări premiate.

În cazul punctajelor egale, se consideră câștigătoare toate lucrările aflate în această situație.

Comisia poate să suplimenteze numărul de lucrări premiate, dar nu mai mult de zece în total, în cazul în care consideră că acestea prezintă elemente notabile.


Premierea pentru lucrările suplimentar selectate se va realiza în limita disponibilităților Departamentului Românii de Pretutindeni.


Acordarea premiului este condiționată, în cazul persoanelor care nu dețin cetățenia română, de asumarea identității culturale române și, în cazul persoanelor care dețin cetățenia română, de dovedirea reședinței în străinătate (conform prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni).

Toate documentele și email-urile transmise vor fi arhivate de către Departamentul Românii de Pretutindeni.


Derularea concursului va respecta următorul calendar:

•20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenții pot transmite desenele și documentele însoțitoare;

•4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care desenele vor fi analizate de Comisia de evaluare;

•31 august 2020 – anunțarea premiaților;

•1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 – perioada în care vor fi transmise premiile.


Anexele R1, R3 și R6 se pot descărca din anunțul Departamentului Românii de Pretutindeni, la adresa http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-concursul-prieteni-la-distanta-concurs-online-de-desene-partea-a-2-a-dedicat-zilei-limbii-romane-31-august/


Ziua Limbii Române

Concurs de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”

July 20, 2020

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”


Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului organizează Concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română” pentru a celebra Ziua Limbii Române - 31 august.


La concurs, pot participa copii și tineri români de pretutindeni (conform art.1, alin.2 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată), cu vârsta maximă de 18 ani, cu excepția celor care au reședința în Republica Moldova (conform ariei de competență a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), stabilită prin art. 23 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului).


Eseurile vor fi tehnoredactate cu font Arial, corp de literă 12, cu spațiere de 1,15 puncte între rânduri și 6 puncte între paragrafe, pe pagină format A4, conform modelului din anexa R1.

Lungimea eseurilor va fi de maximum 2.500 de semne în cazul concurenților de până în 10 ani și de maximum 5.000 de semne în cazul concurenților cu vârsta mai mare de 10 ani.


Participanții la concurs vor transmite în perioada 20 iulie 2020 – 3 august 2020 un e-mail la adresa special dedicată concursului eseuri@dprp.gov.ro, cu următoarele documente anexate:

•eseul, semnat olograf, în format PDF;

•declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal prevăzută în anexa R3, semnată, în format PDF;

•fișa date de contact și identificare pentru participantul la concursul, în format Word (DOCX) editabil, conform modelului prevăzut în anexa R6.


Fiecare e-mail va fi înregistrat în registrul general al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Fiecare lucrare va fi evaluată prin acordarea unui punctaj, maximul fiind de 100 de puncte.

Nu se vor acorda puncte din oficiu.


Lucrările în care sunt inserate compilații de fragmente care nu aparțin concurenților sau provin din alte surse/autori, fără precizarea acestora, vor fi considerate plagiat și vor fi excluse din concurs.

Eseurile vor respecta structura specifică a unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere, vor avea un titlu relevant și o dezvoltare originală a temei propuse.


Criteriile de evaluare (C 1-7) sunt:

1.Respectarea structurii specifice compunerii/eseului: introducere, cuprins și încheiere - 20 puncte;

2.Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării– 10 puncte;

3.Coerența și acuratețea textului - claritatea enunțului, lexicul și sintaxa adecvată – 20 puncte;

4.Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 20 puncte;

5.Respectarea limitei de spațiu – 10 puncte;

6.Respectarea ortografiei și a punctuației – 10 puncte;

7.Așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 10 puncte.

Nu se admit contestații.


În urma evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, se stabilesc primele 20 (douăzeci) de lucrări premiate. În cazul punctajelor egale, se consideră câștigătoare toate lucrările aflate în această situație. Comisia poate să suplimenteze numărul de lucrări premiate, dar fără a depăși în total 60 (șaizeci), în cazul în care consideră că mai multe prezintă elemente notabile.

Premierea pentru lucrările suplimentar selectate se va realiza în limita disponibilităților Departamentului Românii de Pretutindeni.


Acordarea premiului este condiționată, în cazul persoanelor care nu dețin cetățenia română, de asumarea identității culturale române și, în cazul persoanelor care dețin cetățenia română, de dovedirea reședinței în străinătate (conform prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni).

Prin înscrierea la concurs, participanții își asumă să respecte toate celelalte părți implicate în organizarea și desfășurarea acestuia.


Derularea concursului va respecta următorul calendar:

•20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenții pot transmite eseurile și documentele însoțitoare;

•4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care eseurile vor fi analizate de Comisia de evaluare;

•31 august 2020 – anunțarea premianților;

•1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 – perioada în care vor fi transmise premiile.


Anexele R1, R3 și R6 se pot descărca din anunțul Departamentului Românii de Pretutindeni, la adresa http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-concursul-de-eseuri-ce-inseamna-pentru-mine-limba-romana-dedicat-zilei-limbii-romane/


Ziua Internationala a Copiilor

1 iunie 2020

La multi ani, copii frumosi si iubiti! Va multumim ca ne faceti vietile frumoase! Va dorim sa cresteti minunat, sa fiti sanatosi, destepti si fericiti!

Cursul de Limba romana, 2019-2020

March 14, 2020


bgImage

Our Students

Our Students

Craciun fericit!

La multi ani, Romania!

Proiectul "Şcoala Românească în Prerie" | Cursuri în derulare | Toamna-iarna 2019-2020

September15, 2017

Back to school

Cursurile programului “Scoala Romaneasca in Prerie” se vor relua incepand cu 14 octombrie 2019.

Inscrierile se fac exclusiv online, la romanians.calgary@gmail.com.

___

Dansuri populare

Curs pentru copii 6-14 ani;

Lunea | 6.00-7.00 pm;

517 16 Ave NE;

Curs gratuit, conditionat de inscrierea parintilor ca membri ai RCCAC/ CRKYF;

Instructor: Alina Oncea / Simona Loria.

___

Limba Romana

Curs pentru copii 6-14 ani;

Martea si miercurea | 6.30-7.30; 7.30-8.30 pm;

264 Midpark Way SE ;

Curs gratuit, conditionat de inscrierea parintilor ca membri ai RCCAC/ CRKYF;

Taxa de inscriere $50;

Instructor: Veronica Chirnoaga.

___

Limba Spaniola

Curs pentru copii 6-14 ani;

Joia | 6.00-7.30 pm, Sambata 9.30 - 11.00 am;

264 Midpark Way SE ;

Curs cu plata, conditionat de inscrierea parintilor ca membri ai RCCAC/ CRKYF;

Taxa de inscriere $50; Taxa lunara $60;

Instructor: Paolina Ojeda.

___

Va multumim pentru interes si va asteptam emailurile pentru inscriere.

Echipa RCCAC

Our Students

bgImage

Performances

Poezie pentru mama - martie 2019

Hora mare - martie 2019

Proiectele RCCAC: "Scoala Romaneasca in Prerie" - Toamna 2018

October 14, 2018


- Cursul de Limba Romana pentru copii s-a reluat incepand cu saptamana 8 octombrie, asa cum a fost anuntat anterior;

- Cursul de Dansuri Populare Romanesti pentru copii va reincepe in data de 16 octombrie 2018. Acest curs va fi sustinut temporar la adresa din 14015 Parkland Blvd SE.

The project "The Romanian School in the Prairie" - Fall of 2018

Programul "Scoala Romaneasca in Prerie" continua.Va asteptam sa va inscrieti copiii la cursurile din aceasta toamna.

September 1, 2018


Proiectul "Şcoala Românească în Prerie" | Cursuri în derulare | Toamna-iarna 2017-2018

December 2, 2017

_____

Acest proiect a fost initiat in a doua jumatate a anului 2016 de fondatorii si coordonatorii Canadian-Romanian Kids & Youth Foundation si dezvoltat in colaborare cu Asociatia Culturala a Romanilor-Canadieni din Calgary (RCCAC) incepand cu luna ianuarie 2017, si se adreseaza copiilor cu varste intre 6-14 ani.

Proiectul ofera cursuri in limba romana atat pentru copiii canadieni de origine romana cat si pentru toti cei interesati sa invete limba, literatura, traditiile, istoria, obiceiurile romanesti. Este un program deschis catre cunoastere si imbogatire, catre istorie si contemporaneitate in aceeasi masura.

Cursul de LIMBA ROMÂNĂ

• Se desfasoara in zilele de marţi, miercuri si joi în intervalul 5,30-6,30 şi 6,30-7,30,

la sediul din 5940 MacLeod Trail SW, Suite 500, Calgary AB, T2H 2G4.

• Spaţiul orar 6,30-7,30 de miercuri este rezervat copiilor care continuă cursul început în ianuarie a.c.

• Cursul este gratuit dar condiţionat de înscrierea părinţilor/tutorilor în RCCAC &CRKYF.

• La începutul sesiunii de cursuri se solicită $50 taxa de înscriere.

Cursul de DANSURI POPULARE

• Orele de dans sunt susţinute în fiecare zi de luni şi marţi a săptămânii, în intervalul orar 5.30-6.30 pm zilele de luni şi 6,30-7,30 pm zilele de marţi, la studioul de dans din 517 16 Ave NE.

• Taxa de curs este de $50/lună.

• Nu se solicită taxă de înscriere.

Cursul DE VIOARA

• Se desfasoara in zilele de joi, de la 6.30 la sediul din

OLD Y BUILDING, #203 223 12 Ave SW

• Taxa de curs este de $60/lună.

• Nu se solicită taxă de înscriere.

Înscrierile la ambele cursuri se fac exclusiv online, prin email, la canadian.romanian.kids@gmail.com.

Formularul de înscriere şi “Broşura părinţilor” pot fi descărcate de la http://youthandkids.com/services


Curs de limba romana - Din 26 septembrie 2017
August 30th, 2017

Cursul de dansuri populare pentru copii, sesiunea septembrie - decembrie 2017

August 22, 2017

Dragi prieteni,

La cererea unora dintre dvs., cursul de dans popular pentru copii de lunea se va desfasura in intervalul orar 5.30-6.30 pm, in loc de 6.30-7.30 pm. Celelalte date raman neschimbate.

Sa ne revedem cu bine!

Maria Dragomiroiu şi Constantin Enceanu: Meet & Greet

February 8, 2017

RCCAC & CRKYF Organizeaza Cursuri in Limba Romana pentru Copii

December 22, 2016

Asociatia Culturala a Romanilor Canadieni din Calgari (RCCAC) impreuna cu Fundatia Copiilor si Tinerilor Canadiano-Romani (CRKYF) organizeaza incepand cu luna ianuarie 2017, in Calgary, cursuri in limba romana pentru dezvoltarea si diversificarea culturala a copiilor si tinerilor romani care locuiesc in Canada.

In prima etapa de desfasurare a acestui program putem oferi cursuri de Limba Romana, Istoria Romaniei, Initierea copiilor in utilizarea calculatorului, Dansuri populare, Dansuri latino, Arta teatrala pentru copii, Arta corala si muzica populara, Vioara. Ca proiect pe termen scurt avem in pregatire organizarea cursurilor de Limba Spaniola si Pian.

Participarea la cursurile de Limba Romana, Istoria Romaniei si Initiere in utilizarea calculatorului va fi gratuita, urmand ca pentru celelalte cursuri sa se perceapa o taxa lunara minimala.

Cursurile se vor desfasura saptamanal, in general in cursul serii, incercand astfel sa facilitam si programul parintilor/tutorilor care vor fi responsabili de deplasarea copiilor la aceste activitati.

Inscrierile la cursuri se vor desfasura intre 26 Decembrie 2016 – 14 Ianuarie 2017, prin e-mail, la canadian.romanian.kids@gmail.com.

Detalii pentru fiecare program veti gasi pe pagina de Facebook a CRKYF si in scurt timp pe pagina web dedicata acestor activitati.

Va multumim anticipat pentru interes si va dorim Sarbatori fericite!

Scoala Romanesca din Calgary

September 18, 2016


bottom of page